Stage doktersassistente

De stage doktersassistente, met andere woorden beroepspraktijkvorming (BPV), moet iedereen volgen die de mbo-opleiding tot doktersassistente volgt. Het is een belangrijk onderdeel van het studieprogramma en daarom ook een verplicht onderdeel van je studie.

Tijdens de stage doktersassistente leer je hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat en kun je de theorie die je hebt geleerd in de praktijk toepassen. Uiteraard krijg je tijdens je stage begeleiding van een ervaren praktijkopleider, zodat je zeker weet dat je alles goed doet.

Erkend Leerbedrijf

Als mbo-student moet je bij een erkend leerbedrijf je stage doktersassistente of leerbaan volgen. Alle erkende leerbedrijven zijn beoordeelt door de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven om er zeker van te zijn dat de leerbedrijven geschikt zijn om jou goed te kunnen opleiden. De leerbedrijven moeten onder andere aan de volgende eisen voldoen:

  • De werkzaamheden moeten passen bij de opleiding die je volgt;
  • Er moet een praktijkopleider aanwezig zijn om je te begeleiden;
  • De werkplek hoort veilig te zijn.

Praktijkovereenkomst school, leerling en erkend leerbedrijf

Wanneer je ergens een stage gaat volgen moet er ook een praktijkovereenkomst (POK) zijn tussen school, jou (leerling) en het erkend leerbedrijf.

De praktijkovereenkomst is een bindende overeenkomst en bevat informatie als:

  • Duur overeenkomst;
  • Hoeveel uur de stage duurt;
  • Welke leerdoelen en eindtermen zijn er;
  • Vergoeding (indien dit het geval is);
  • De beoordeling.

Hoelang duurt de stage doktersassistente?

Hoelang de stage doktersassistente zal duren is afhankelijk van je gekozen opleiding. De BOL-variant van de opleiding is een combinatie tussen theorielessen op school en praktijkervaring tijdens de stage. De stage vormt minimaal 20% en maximaal 60% van je totale opleidingstijd.

Bij de BBL-variant van de opleiding gaat het er iets anders aan toe. Je gaat één dag per week naar school en werkt vier dagen bij een erkend leerbedrijf waar je ontzettend veel praktijkervaring kunt opdoen omdat je direct wordt opgeleid voor het beroep. Je besteed minimaal 60% van je opleidingstijd aan het verkrijgen van praktijkervaring.

Krijg ik een stagevergoeding of salaris?

In de onderwijswetgeving staat helemaal niets over de stagevergoeding of salaris dat een mbo-stagiair moet krijgen. Er is hier dus wettelijk niets voor geregeld.

Wel staat in de CAO huisartsenzorg dat de stagevergoeding voor doktersassistentes die 23 uur of meer per week stage lopen 100 euro bruto per maand betaald horen te krijgen. Bij minder dan (gemiddeld per maand) 23 uur stage per week wordt de vergoeding aan de hand van het aantal uren bepaald.

Een stagiaire die de BBL-variant van de opleiding volgt is in loondienst. In dit geval is de werkgever verplicht je te verzekering voor alle werknemersverzekeringen en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) aan je te vergoeden.

Wanneer je benieuwd bent naar wat je kunt gaan verdienen na de opleiding kun je het artikel Doktersassistente salaris bekijken.